Utplacering av byggnader

och uppbyggnation av vägar där jag använder cellpanå skivor, eller kapaskivor.

liten överblick med träd utställda

vägarna har spacklats och målats

här bygger jag upp en liten kulle vid uteserveringen

så här ser det ut för tillfället