Jag skrev ut några bilder på dörrar jag hittat på internet som jag satte fast inne i sjukhuset

skiljeväggar av kartong

en annan modell av dörrar mellan avdelningarna

nu ska fönstren få glas innan jag börjar med taket