Arbetet med sjukhuset har påbörjats, jag har gjort en skiss som jag utgår ifrån

delar från två auhagen trevåningshus har kapats på höjden och blir ett tvåvåningshus

jag breddar byggnaden med en halv bredd till

jag fyller i luckor och hål med styrenbitar

 

ett litet test för att få en bild av hur det blir