Modul 2 är på gång

 

Förbereder diken och vägtrummor

 

Lite gräsmattor och grundfärgen på vägen på plats

Grus som underlag och plankor till järnvägsövergången

Villavägen

 

 

Finns fortfarande mycket kvar att göra på den här modulen , men jag räknar med att få den färdig nästa helg.