Stadshusen börjar bli färdigbyggda

 

Den trefiliga landsvägen som ska ha mitträcke

Det tänkta industriområdet

Några vägtrummor vid avfarten till bondgården

 

Ett lager husfix som ligger och torkar

Sjöbotten bredvid bondgården

 

 

Ett lager färg på vägbanan och betongdelarna på bropelarna.