Nya landskapsprofilerna börjar ta form

Till höger i bild blir en liten sjö och till vänster en bondgård

En tre filer bred väg med vajerräcke

En betongbro ska fylla gapet över järnvägsspåret och vägen in till samhället

här blir ett industriområde