En bild från veckans framsteg

 

 

Lite mer klippor och grus i sluttningen mellan nivåerna