Bergsmålning, snöskydd och Dalhalla

 

Nästan hela bergskedjan har fått två lager färg,

nu återstår lite små färgjusteringar, gräs och buskar

vägen ner till gruvschaktet har fått några lager färg

jag har ristat stenbeläggning för åskådarplatserna i Dalhalla

kontrollhytterna för ljudet i Dalhalla byggde jag av styrenplast

på taket limmades tunna styrenprofiler för att få till valsad plåt

platsen för Dalhalla, det kan inte byggas djupare om man ska kunna se från åskådarplats

vägbanan för högakustenbron har formats och ligger och väntar på sin slutliga fastsättning

det ska fräsas ner tråd för car-systembilarna och spännas vajrar

ett enkelt snöskydd byggdes av styrenprofiler

snöskyddet placerat på sin plats, högst upp på toppen ligger bodensfästning som ska få några kanoner monterade

berget har formats och ska målas nästa vecka