Ramverket för andra delen av Kungsörsanläggningen har påbörjats

 

Efter att ha spenderat julledigheten till att planera Stockholmsdelen har bygget påbörjats

 

 

Plywood för spåren har sågats ut och placerats löst på anläggningen