Har pysslat med lite grönt runt industrierna

 

några träd och ett staket

 

 

hittade en bild på internet som jag håller på att prova ut vid vägens slut

 

 

jag har använt grassmastern runt spåren i Bradley