Området runt West Valley fortsätter att utvecklas

 

vändskivan har fått järnvägens namn på sig

en arbetare på väg till jobbet

vändskivemaskinisten tar sig en funderare

betongbeläggningen vid stationsbyggnaden har gjutits och ristats med gjutlinjer och sprickor

en trapp upp till en liten hållplats tar form

gipsavgjutningar från former köpta hos Firma Spörle

 

sand som grund för gräset

 

betongperrongen vid hållplatsen gjuten och ristad

trappräcke som löddes på plats av tunna mässingsprofiler

räcket målat och färdigt

hållplatsbyggnaden från Bar Mills

byggnaden och lite mer grönt på plats, träd och reklam ska hit så småningom

 

ett litet skjul från Bar Mills på plats bredvid vändskivan, byggnaden ska smutsas ner