Spårbädden i Agville Bay har kommit på plats

 

rälsen löst utlagd för att se om det stämmer med vad jag tänkt

Dom olika nivåerna utsågade och fastskruvade