Det första tåget till Linnley lämnade Bend idag

 

 

 

för att så småningom dyka upp i Linnley

spårläggning pågår

dom båda stickspåren som går ut i tomma intet ska stå på pirer