Det har hänt lite grann under dessa månader utan uppdateringar

 

Några nya växlar har monterats i Scottsdale

En bro har kommit på plats

 

nu fattas bara bropelarna

en byggnad från GC Laser har byggts och inväntar belysning och detaljer