Jag har kört första tåget över nya bron

spårläggningen i den dolda delen på planet över Bradley är påbörjad

lite tester med bakgrunds byggnader i Bradley

och i Scottsdale planeras bakgrunds byggnader 

och deras placering