Mycket smått och gott på den här uppdateringen

En skylt till I.M. Borens corp.

Bokstäverna är någon slags självhäftande skumbokstäver jag köpte i USA i somras

Här är skylten på plats

lite mer vegetation vid gruvområdet vid Bend

ett staket från Bar Mills har kommit på plats bakom pariserhjulet

och en häck, området innanför häcken är inte färdigt än

vägen in till gruvan har fått en järnvägsövergång av plank

plastremsor sattes fast som en liten form när jag hällde gips till vägen

vägen till gruvan är färdig, till höger i bild

plywoodsargen är på plats vid Bradley och två växelmotorer monterade vid infarten bakom vändskivan

cellplast till landskapsgrund