Jag bygger väg och bergssida vid gruvan i Bend

sönderbrutna gipsavgjutningar som jag "limmar" med husfix

här har jag fyllt skarvarna och påbörjat målningen

lite sand som grund innan gräset kommer

vägen har spacklats och fått ett första lager färg

 

vägkorsningar från Blair Line