tunnelinfarten börjar anta ett färdigt utseende

Jag byggde en betongtrappa och gjorde en gångväg av betongplattor

jag har inte riktigt bestämt mig för vad det blir vid sidan om betongmuren än

en liten närbild på muren efter att ballasten kommit på plats