Stationsområdet vid Bradley har fått sina första passagerare.

 

perrong på båda sidor om dubbelspåret

en gångväg mellan perrongerna

här har jag borrat hål för perrongtaket

 

ett skyddande staket mellan spåren

några passagerare

och taket spraymålat sidensvart, nu ska det byggas tak på den andra perrongen också

och så ska jag se om jag hittar någon passande bakgrund till stationsområdet.