Byggandet runt lokstallet fortsätter

 

Rosa markisoleringsskivor används som bas i landskapsbyggandet här

 

 

Senaste leveransen från USA

6 nya vagnar lite hjulaxlar, växelomläggare, byggnader m.m.

viadukterna kommer att bli kul att sätta på plats, bara dom blir färdigbyggda nångång, jag har två.