Bygget fortsätter i West Valley, vägen ut ur bangården har fått sitt underlag