Jag har monterat en Central Valley bro över Beaver Creek

 

Jag fick lov att hitta på ett sätt att dölja det ena dubbelspåret som skulle försvinna in i en tunnel

Lösningen fick bli en vägbro som döljer tunnelportalen

Ett lager husfix på "betongväggarna"

 

Bropelarna i trä fick också ett lager husfix för att dölja att dom är i trä.

Innan slipning och målning

Mur material från Noch limmades fast med trälim

Bron är slipad och målad

Ballasten är på plats och muren är målad

 

Landskapskonturer på plats och träd är placerade tillfälligt för att ge en känsla av landskap

Från bron och hitåt är det tänkt att det ska bli stadsbyggnation