Jag bygger mera spår, landskapet får vänta.

 

Lastningsspåret för silobyggnaden till höger

Ett spår från hamnområdet ska korsa huvudlinjen och ett par sidospår, så jag bygger några korsningar.

 

Lite tålamodsprövande är det allt.