Gruvbyggnaden är "färdigbyggd", taken är inte fastlimmade

för att jag ska kunna sätta in belysning senare