Här har jag börjat med en vagnspråm som kan lasta upp till 17 st, 40´vagnar.

 

Pråmen blir ett intressant tillskott i järnvägstrafiken med lastning och lossning

Pråmen ska slipas och lackeras så småningom, jag byggde den nu bara för att kunna

planera in den i hamnområdet som kommer att bli här mellan Bradley och ytterdörren.

Samtidigt har jag börjat med brodelen förbi dörren.

Förhoppningsvis kan jag köra runt banan på temporära spår under helgen som kommer.