Rälsläggningen i Bradley går sakta framåt

 

 

Jag väntar på att få hem mera räls så jag kan göra färdig bangården

I väntan på räls får jag hitta på något annat, delen mellan ytterdörren och Bradley kommer att innehålla ett

upphöjt dubbelspår som går på broar genom en stadsdel

Bakgrundshus jag skrivit ut från datorn och limmat på "kapaskiva"

Längst bort i bild är ett hål genom väggen som ska leda till Scottsdale på andra sidan av dörren

här är andra sidan av hålet där det ska byggas någon form av bro som går förbi dörren och

möjliggöra rundkörning.