En liten vägtunnel. 8 mm plywood murplattor från Busch

vägbanan Evergreens plastplatta, trottoar Evergreens trottoarplatta.

Mittlinjen är Fallers gnuggmärken, staket från Faller, bil med belysning från Viessman.

I balk från Evergreen.

Belysning från Roco som är fastlödd på två metalltrådar.

 

Spårspärrsignal från Viessman

 

En liten plöjd åker.