Idag monterade jag luftledningen i stationsområdet. Jag började

med att löda fast överledningen inne i tunneln innan jag gick vidare.

Som hjälp i lödningen använde jag en klädnypa som jag vänt på.

Här skruvar jag fast fästet till bryggstolpen

Första bryggstolparna på plats.

Ledningen över dubbelkorsväxeln

En liten vy över stationsområdet innan ballasten är på plats

 

 

Stödmuren innan jag målat graffitti på den.