Jag monterade in två mässing trådar över vägen i tunneln

där jag löder fast tre lampor

Jag fäste ändarna med superepoxy och lödde på elanslutningarna

Jag limmade kantstenar med Evergreen remsor. Jag höll dom på plats med

häftklammer tills limmet torkade. Detta är vändplatsen vid bergbanans dalstation.

Jag delade på trottoarplattorna så att jag fick lösa plattor

som jag limmade på plats i rondellen. I mitten kommer det att stå en flaggstång.

Inne i rondellen kommer det att vara gräsmatta och plattor

tillsammans med lite blommor och buskar.